ตัวแทนจำหน่าย

Talaythong Factory Co.,Ltd.

ภาคกลาง

ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง :
  • ร้านพัฒนายนต์

    เลขที่ 61 ม.2 ต.บางหลวง อ.บางเลน
    จ.นครปฐม 73130
    โทรศัพท์ : 034-399164,

    034-399476

  • ร้านอ่างทองแทรกเตอร์

    เลขที่ 99 ม.10 ถ.เอเชีย ต.บ้านอิฐ
    อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
    โทรศัพท์ : 035-602715
  • ร้าน อ.ทองไทย

    เลขที่ 54/5 ถ.แสงชูโต อ.ท่ามะกา
    จ.กาญจนบุรี 71120
    โทรศัพท์ : 034-541933
    โทรสาร : 034-541933
  • ร้าน อ.เครื่องบด

    เลขที่ 91 ถ.พลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ
    เขตป้อมปราบ กทม. 10100
    โทรศัพท์ : 02-2242435
  • ร้านจักรทองการเกษตร

    เลขที่ 117 ม.1 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์
    จ.ชัยนาท 17120
    โทรศัพท์ : 081-6351942
    โทรสาร : 056-461334
  • หจก.วังน้อยแทรกเตอร์

    เลขที่ 43/3 ม. 4 ถ.พหลโยธิน
    ต.ลำไทร อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา 13170
    โทรศัพท์ : 035-215472 ,

    081-6655535

    โทรสาร : 035-272527
  • ร้านเฮงถาวร

    เลขที่ 44/3-4 ถ.กาญจนาภิเษก
    แขวงบางบอน เขตบางบอน
    กทม. 10150
    โทรศัพท์ : 028-651190-3 ,

    028-951566

  • หจก.ส.มงคลวนิช

    เลขที่ 22-26-30 ซ.เจริญพานิช
    ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
    เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
  • บจ.ไทยธุรกิจเกษตร

    เลขที่ 21/115 ม.6 ซ.ชินาเขต 2
    ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
    เขตหลักสี่ กทม 10210
    โทรศัพท์ : 029-545777,

    028-670207

  • หจก.กาญจนพลการเกษตร

    เลขที่ 273/6 ม.1 ถ.บรรจบวิถี
    ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
    โทรศัพท์ : 056-451187,

    056-422464

    โทรสาร : 056-422465
  • ศูนย์อุทัยธานี

    เลขที่ 199-200 ถ.อุทัย-หนองฉาง ม.3
    ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
    โทรศัพท์ : 081-3775117
    โทรสาร :
  • ร้านกองพลการเกษตร

    เลขที่ 191 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ตะพานหิน
    อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
    โทรศัพท์ : 056-621371,

    081-7073907

    โทรสาร : 056-622493
  • ร้านพงษ์เกษตรรุ่งเรือง

    เลขที่ 170 ม.5 ถ.นฤพัฒน์ ต.หล่มเก่า
    อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
    โทรศัพท์ : 056-709169,

    056-747757

    โทรสาร :
  • ร้านเจริญผลเพื่อนเกษตรไทย

    เลขที่ 15-16 ม.10 ถ.สระบุรี-หล่มสัก
    ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
    โทรศัพท์ : 056-731130,

    056-731022

    โทรสาร : 056-731477
  • ร้านเต็งเฮงการเกษตร

    เลขที่ 99/9 ม.7 ถ.สีหราชเดโชชัย
    ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์ : 055-335027,

    0818869894

    โทรสาร : 055-283227กด12
  • ร้านยั่งยืนการยนต์

    เลขที่ 47 ม.2 ต.วัดโบสถ์
    อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
    โทรศัพท์ : 055-29810
    โทรสาร :
  • บจ.เอ.วี.มอเตอร์ไบร์

    เลขที่ 2/2 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 63000
    โทรศัพท์ : 055-20222,

    081-0462470

    โทรสาร : 055-721999
  • ร้านสลกบาตรการเกษตร

    เลขที่ 980 ม.1 ต.สลกบาตร
    อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
    โทรศัพท์ : 055-771401,

    055-726511

    โทรสาร : 055-711402
  • ร้านเกษตรยั่งยืน

    เลขที่ 702-703 ม.1 ต.วงฆ้อง
    อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
    โทรศัพท์ : 055-366098,

    055-291810

    โทรสาร :
  • ร้านสากเหล็ก

    เลขที่ 233/2 ม.1 ต.สากเหล็ก กิ่ง
    อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
    โทรศัพท์ : 056-699131
    โทรสาร :
  • บจ.มิตซูนครสวรรค์

    เลขที่ 125/14 ม.10 ต.วัดไทรย์
    อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
    โทรศัพท์ : 056-333440,

    081-9535749

    โทรสาร : 056-245239