ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค
รายละเอียดเครื่องสีข้าวรุ่น GS9C 
รายละเอียด ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง ) (ชม.) 310 x 350 x 320
ขนาดลูกหินขัด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว ) (ชม.) 20 x  45
จำนวนลูกหินขัด ( ลูก ) 2
ขนาดลูกยางกระเทาะ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง )  (ชม.) 22.7 x 10
จำนวนลูกยางกระเทาะ ( ลูก ) 2
จำนวนแท่งยางขัดข้าว (แท่ง) 2
จำนวนชั้นตะแกรงคัดขนาดข้าวสาร ( ชั้น ) 3
ต้นกำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า 380โวลท์ (แรงม้า) 7.5-10
เครื่องยนต์สูบเดียว (แรงม้า) 20
น้ำหนัก เฉพาะเครื่องสีข้าว  ( กก.) 800
พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า  ( กก.) 850
พร้อมเครื่องยนต์ 4 สูบ  ( กก.) 1100
พร้อมรถเกษตร 4 ล้อ ( กก.)   2100
ความเร็วในการสีข้าวเปลือก ( กก. / ชม.) 300-400 
ความสามารถในการคัดแยกข้าว (ชนิด) 4
จำนวนแรงงานที่ใช้ ( คน ) 1-2