ตัวแทนจำหน่าย

Talaythong Factory Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศูนย์ทะเลทองพังโคน/ร้านอ๊อดการเกษตร

  เลขที่ 429 ถ.นิตโย อ.พังโคน
  จ.สกลนคร 47160
  โทรศัพท์ : 042-734153

  081-7397506

  โทรสาร : 042-734603
 • ศูนย์ทะเลทองมหาสารคาม

  เลขที่ 959/1 ถ.นครสวรรค์
  อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  โทรศัพท์ : 043-721405,

  089-5717567

  โทรสาร : 043-721090
 • ศูนย์ทะเลทองสุรินทร์

  เลขที่ 79-79/1 ถ.หลักเมือง
  อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
  โทรศัพท์ : 044-514631-2,

  081-8765721

  โทรสาร : 044-514632
 • ศูนย์ทะเลทองขอนแก่น

  เลขที่ 5/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ : 043-332137,

  089-2798084

  โทรสาร :
 • ศูนย์ทะเลทองร้อยเอ็ด

  เลขที่ 232 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ : 043-515903
  โทรสาร :
 • ศูนย์ทะเลทองยโสธร

  เลขที่ 202/5-6 ถ.รัตนเขต
  อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
  โทรศัพท์ : 045-712627,

  081-2660095

  โทรสาร : 045-720498
 • ศูนย์ทะเลทองอุดรธานี

  เลขที่ 99/9 ม.1 บ.คำบง ต.หนองบัว
  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ : 042-205125
  โทรสาร : 042-205125
 • ศูนย์ทะเลทองอุบลราชธานี

  เลขที่ 372-374 ถ.ชยางกูร
  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ : 045-313711-2

  045-313347

  โทรสาร :
 • ศูนย์ทะเลทองกาฬสินธุ์

  เลขที่ 27-31 ถ.เทศบาล23
  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ : 043-821045
  โทรสาร : 043-812302
 • ศูนย์ทะเลทองวังสะพุง

  เลขที่ 520 ม.11 ต.ศรีสงคราม
  อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
  โทรศัพท์ : 042-851177,

  042-851188

  โทรสาร : 042-851199
 • บจ.จิตติพร แมชีนเนอรี่(1995)

  เลขที่ 175 ม.10 ต.ลำภู อ.เมือง
  จ.หนองบัวลำภู 39000
  โทรศัพท์ : 042-360637-8
  โทรสาร : 042-360639
 • ร้านเทคนิคอะไหล่เกษตรยนต์

  เลขที่ 5/14-16 ถ.คีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์
  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
  โทรศัพท์ : 043-820791
  โทรสาร :
 • ร้านนพเก้าการเกษตร

  เลขที่ 141-142 ถ.กุมภวาปี-ศรีธาตุ
  อ.กุมวาปี จ.อุดรธานี 41110
  โทรศัพท์ : 042-331334
  โทรสาร : 042-331632
 • ร้านนำชัยพาณิชย์

  เลขที่ 185 ม.11 ถ.นิมิตรเมือง ต.หนองโก
  อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
  โทรศัพท์ : 081-5446277,

  043-251304

  โทรสาร : 043-251086
 • บจ.เรืองชัยแทรกเตอร์

  เลขที่ 14 ม.2 ต.เกษตรวิสัย
  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
  โทรศัพท์ : 043-798798
  โทรสาร :
 • บจ.เรืองชัยมอเตอร์

  เลขที่ 381-384 ม.2 ต.หนองแสง
  อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
  โทรศัพท์ : 043-799270-1
  โทรสาร : 043-589210
 • หจก.ราชสีมาก่อสร้างทรัพย์

  เลขที่ 199 ม.1 ต.โพนทอง
  อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
  โทรศัพท์ : 081-7184378,

  084-8233737

  โทรสาร : 044-833755
 • บริษัท รวมชัยจักรกลการเกษตร จำกัด

  เลขที่ 250/1 ม.1 ต.สังขะ
  อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
  โทรศัพท์ : 044-571482
  โทรสาร : 044-571910
 • หจก.ชัยพัฒนาเกษตรยนต์

  เลขที่ 14 ม.2 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
  ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
  โทรศัพท์ : 042-633007
  โทรสาร : 042-615007
 • หจก.พี่น้องเพชรยานยนต์

  เลขที่ 0370 ม.1 ต.บึงกาฬ
  อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
  โทรศัพท์ : 042-491693
  โทรสาร :
 • หจก. ประชามอเตอร์โคราช

  เลขที่ 10 ถ.ประจักร์ ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 044-267741
  โทรสาร : 044-243119
 • ร้านมีเซ็นเตอร์ฮาร์ดแวร์

  เลขที่ 130/3 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.เมืองปัก
  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
  โทรศัพท์ : 044-283564
  โทรสาร :
 • หจก.มิตรเกษตรนครพนม

  เลขที่ 6/1-2 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.นครพนม 48000
  โทรศัพท์ : 042-520092
  โทรสาร : 042-512687
 • ร้านโรจน์อนันต์การเกษตร

  เลขที่ 189 ม.8 ซ.พิทักษ์พนมเขต
  ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48030
  โทรศัพท์ : 042-571294,

  081-6014989

  โทรสาร :
 • ร้านแสงรุ่งมอเตอร์

  เลขที่ 469 ม. 7 ต.ศรีสงคราม
  อ.ศรีสงครามจ.นครพนม 48150
  โทรศัพท์ : 042-599098
  โทรสาร :
 • ร้านพันตันการเกษตร

  เลขที่ 25 ม.15 ถ.เสิงสาง-ปะคำ
  ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
  โทรศัพท์ : 044-447100,

  087-8724125

  โทรสาร :
 • ร้านเกษมสุขพาณิชย์

  เลขที่ 555 ม.1 ถ.ผดุงพานิช
  ต.หนองถุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
  โทรศัพท์ : 043-431520
  โทรสาร : 043-431450
 • บจ.แอล.เอส.ยอดมอเตอร์

  เลขที่ 363/2-5 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 044-259112-3
  โทรสาร : 044-256122
 • หจก.ธเนศยานยนต์

  เลขที่ 91 ม.10 ต.สำโรงทาบ
  อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
  โทรศัพท์ : 044-569046,

  081-9767647

  โทรสาร : 044-569625
 • ร้าน ส.พัฒนายนต์

  เลขที่ 31/22-25 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง
  อ.เมือง จ.เลย 42000
  โทรศัพท์ : 042-877964
  โทรสาร :
 • บจ.สหไทยอารีย์การเกษตร

  เลขที่ 91 ม.10 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่
  จ.นครราชสีมา 30120
  โทรศัพท์ : 044-292619,

  081-2664485

  โทรสาร :
 • ร้านสุวัฒน์การเกษตร

  เลขที่ 2038-2040 ถ.มะลิวัลย์
  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
  โทรศัพท์ : 043-311167
  โทรสาร : 043-312423
 • หจก.สหยนต์บ้านไผ่

  เลขที่ 320/5-7 ถ.ราษฏร์ธุรกิจ
  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  โทรศัพท์ : 043-272544,

  043-329668

  โทรสาร : 043-272630
 • ร้านศรีวิไลเจริญยนต์

  เลขที่ 246 ม.1 ต.ศรีวิไล
  อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย 43210
  โทรศัพท์ : 042-497079
  โทรสาร :
 • หจก.สยามการยนต์ สาขาหนองกี่

  เลขที่ 184/1-3 ม.1 ถ.โชคชัย-เดชอุดม
  ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
  โทรศัพท์ : 044-641800
  โทรสาร : 044-641800
 • หจก.สยามการยนต์ สาขานางรอง

  เลขที่ 633-641 ถ.โชคชุย-เดชอุดม
  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
  โทรศัพท์ : 044-631956
  โทรสาร : 044-462408
 • ร้านแสงทองยานยนต์

  เลขที่ 1/2 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.คำม่วง
  อ.เขาสวนกวางจ.ขอนแก่น 40280
  โทรศัพท์ : 043-449195
  โทรสาร :
 • ร้านศรีเชียงใหม่เพชรยานยนต์

  เลขที่ 498 ม. 2 ต.พานพร้าว
  อ.ศรีเชียงใหม่จ.หนองคาย 43130
  โทรศัพท์ : 042-406448,

  042-451777

  โทรสาร :
 • บจ.บี.เค.บ้านเกษตร

  เลขที่ 1009 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
  จ.หนองคาย 43120
  โทรศัพท์ : 042-405288
  โทรสาร : 042-405699
 • ร้านกงจักรการเกษตร

  เลขที่ 288/96-97 ถ.อรุณประเสริฐ
  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  โทรศัพท์ : 081-5794927,

  045-511780

  โทรสาร : 045-511287
 • ร้านพงษ์ไพศาล

  เลขที่ 314 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่
  อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
  โทรศัพท์ : 044-461545,

  044-461749

  โทรสาร :
 • ร้านพงษ์เพ็ญเกษตรยนต์

  เลขที่ 248/1 ม.13 ถ.สอนร่วมมิตร ต.เมืองใหม่
  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
  โทรศัพท์ : 042-353361
  โทรสาร :
 • ร้าน ต.ศิริผลวัฒนา (2000)

  เลขที่ 194/1-4 ม.6 ถ.อรุณประเสริฐ
  ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
  โทรศัพท์ : 045-512133
  โทรสาร : 045-270236
 • บจ.อีซูซูตังปัก ศรีสะเกษ

  เลขที่ 2/15 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์
  ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
  โทรศัพท์ : 045-613211-2
  โทรสาร : 045-612046
 • ร้านเอ็ม.ที.ชุมแพ

  เลขที่ 73 ม.3 ข้างปั๊มเอสโซ่ ถ.มะลิวัลย์
  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
  โทรศัพท์ : 043-312237,

  043-386490

  โทรสาร : 043-386590
 • ร้านวิจิตรแมชีนเนอรี่

  เลขที่ 501-501/1 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด
  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
  โทรศัพท์ : 044-389286
  โทรสาร :
 • ร้านเอส.พี.มอเตอร์

  เลขที่ 398 ม.11 ต.ชุมพวง
  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
  โทรศัพท์ : 044-477351
  โทรสาร :
 • บจ.คลังแทรกเตอร์

  เลขที่ 90/13 ม.6 ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.ในเมือง
  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  โทรศัพท์ : 044-822100

  โทรสาร :