ตัวแทนจำหน่าย

Talaythong Factory Co.,Ltd.

ภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 • ศูนย์ทะเลทองเชียงราย

  เลขที่ 18 ม.11 ต.จอมหมอกแก้ว
  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
  โทรศัพท์ : 053-666570
  โทรสาร :
 • ศูนย์ทะเลทองเชียงกลางการค้า

  เลขที่ 47 ม.13 ต.เชียงกลาง
  อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160
  โทรศัพท์ : 054-797054
  โทรสาร : 054-797054
 • บจ.นิยมพานิช

  เลขที่ 108 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ใกล้สามแยกสนามบิน
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ : 053-270020,

  085-8704552

  โทรสาร : 053-283198
 • ร้านศรียนต์

  เลขที่ 288/1 ถ.เจริญราษฎร์
  ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ : 053-245820,

  053-242427

  โทรสาร : 053-243597
 • ร้านศรียนต์

  เลขที่ 50 ม.4 ถ.โชตนา ต.เวียง
  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
  โทรศัพท์ : 053-451229
  โทรสาร :
 • ร้านศรียนต์

  เลขที่ ตรงข้ามที่ว่าการ
  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
  โทรศัพท์ : 053-521290
  โทรสาร :
 • ร้านศรียนต์

  เลขที่ 98/1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด
  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
  โทรศัพท์ : 053-431174

  โทรสาร :
 • บจ.สหพานิช

  เลขที่ 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  โทรศัพท์ : 053-220999,

  053-316053

  โทรสาร : 053-220777
 • ร้านสากลเกษตร

  เลขที่ 95/3 ม.18 ถ.ประสพสุข
  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  โทรศัพท์ : 053-754457,

  053-711129

  โทรสาร : 053-712430
 • ร้านแฟชั่นแทรกเตอร์

  เลขที่ 930/9-12 ถ.พหลโยธิน
  ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  โทรศัพท์ : 053-754996-8,

  086-9111009

  โทรสาร :