ตัวแทนจำหน่าย

Talaythong Factory Co.,Ltd.

ภาคใต้

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
 • คุณธงชัย ถ้ำพรรณรา

  เลขที่ 177 ม.8 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา
  จ.นครศรีธรรมราช 80260
  โทรศัพท์ : 081-0909788
  โทรสาร :
 • ร้านประเสริฐภัณฑ์

  เลขที่ 109 ม.5 ต.สีเล็ด
  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
  โทรศัพท์ : 077-491081
  โทรสาร :
 • ร้านเจริญภัณฑ์

  เลขที่ 11 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด
  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ : 086-9051292
  โทรสาร : 077-282086
 • ร้านไทยฮงฮวด

  เลขที่ 323 ม.1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  โทรศัพท์ : 032-622134
  โทรสาร : 032-544114
 • ร้านมิตซูบิชิ

  เลขที่ 37/5 ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
  โทรศัพท์ : 032-697162,

  081-3721157

  โทรสาร :
 • ร้านส.ไทยรุ่งเรือง

  เลขที่ 809 ม.3 ต.กำแพง
  อ.ละงู จ.สตูล 91110
  โทรศัพท์ : 074-781273,

  081-9695144

  โทรสาร : 074-781535
 • ร้านธเนศแทรกเตอร์

  เลขที่ 29/30-33 ม.3 ต.หนองไทร
  อ.พุนพิน จ.สุรษฎร์ธานี 84130
  โทรศัพท์ : 077-253510,

  077-253440

  โทรสาร : 077-253202
 • ร้านกิตติศักดิ์การประมง

  เลขที่ 73/10-11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง
  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์ : 075-347416
  โทรสาร : 075-317771-2