สินค้า

Talaythong Factory Co.,Ltd. / All product / อุปกรณ์เตรียมดิน / ชุดผานไถเข้า –ไถออก รุ่น 312

อุปกรณ์เตรียมดิน

ชุดผานไถเข้า –ไถออก รุ่น 312

รายละเอียดสินค้า

  • ผานจานทะเลทอง พลิกดินดี เบาแรง ไถดี
  • ผานจานไถเข้า-ไถออก เหมาะสำหรับทำ ร่องอ้อย, ร่องมัน, ร่องข้าวโพด, ร่องผัก สามารถถอดสลับ ผานไถเข้าหรือไถออก
    ได้ตามความต้องการ
ชุดผานไถเข้า –ไถออก รุ่น 312
ขนาดจาน นิ้ว 9 1/2
จำนวนจาน ใบ 2
สัดส่วน กว้าง มม. 1,024
ยาว มม. 845
สูง มม. 614
น้ำหนัก กก. 35