สินค้า

Talaythong Factory Co.,Ltd. / All product / อุปกรณ์ Evap ในฟาร์มไก่และสุกร / ชุดสัญญาณเตือนภัยทะเลทอง รหัส 681V

ชุดสัญญาณเตือนภัย

ทะเลทอง รหัส 681V

รายละเอียดสินค้า

ชุดสัญญาณเตือนภัยทะเลทอง รหัส 681V

ชุดควบคุมอุณหภูมิทะเลทองใช้ติดตั้งควบคุมปั๊มน้ำ เพื่อให้อุณหภูมิ ความชื้น ภายในโรงเรือน มีอุณหภูมิ ที่เหมาะสม