สินค้า

Talaythong Factory Co.,Ltd. / All product / อุปกรณ์ Evap ในฟาร์มไก่และสุกร / ชุดควบคุมอุณหภูมิทะเลทอง รหัส 680V

ชุดควบคุมอุณหภูมิ

ทะเลทอง รหัส 680V

รายละเอียดสินค้า

ชุดควบคุมอุณหภูมิทะเลทอง รหัส 680V

ชุดควบคุมอุณหภูมิทะเลทองใช้ติดตั้งควบคุมปั๊มน้ำ เพื่อให้อุณหภูมิ ความชื้น ภายในโรงเรือน มีอุณหภูมิ ที่เหมาะสม