สินค้า

Talaythong Factory Co.,Ltd. / All product / อุปกรณ์ Evap ในฟาร์มไก่และสุกร / ชุดแท่นเกียร์ฉุดพัดลมทะเลทอง แบบในเล้า รหัส 601

ชุดแท่นเกียร์ฉุดพัดลมทะเลทอง

แบบในเล้า รหัส 601

รายละเอียดสินค้า

ชุดแท่นเกียร์ฉุดพัดลมทะเลทอง แบบในเล้า รหัส 601

ชุดแท่นเกียร์ฉุดพัดลมทะเลทอง มีเกียร์ต่างๆ ทำให้สามารถปรับระดับความเร็ว พัดลมได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุและตามความต้องการของสัตว์ ที่มีความ ต้องการแตกต่างกัน ชุดแท่นเกียร์ถูกทดรอบให้ เบาแรงเครื่องยนต์ ทำให้ประหยัด น้ำมันเชื้อเพลิง แบบในเล้า เหมาะกับฟาร์มที่มีเนื้อที่ภายนอกเล้า จำกัด